Bilar 1920

1920-talet var det decennium då bilar och bilism växte upp och gick från experimentstadium till ett verkligt global massfenomen. Den ekonomiska expansionen efter första världskriget gjorde att folk äntligen hade råd med produkter som inte hade att göra med direkt överlevnad, och biltillverkarna kom under den här tiden upp med en rad intressanta bilförbättringar som vi fortfarande lever med idag.

Tjugotalets bilar – Amerika visar vägen

Medan många intressanta modeller producerades och utvecklades i Europa under denna tid, så stod USA utan tvekan för majoriteten. Främst tänker man nog på Fords Model T när man tänker på bilar 1920, men det här var också en gyllene epok för klassiska märken som Chrysler, GM, Nash och Oakland.

Första Volvon: 1927

År 1927 rullade också den första svenska bilen ut från en fabrik i Göteborg. Modellen hette ÖV4, vilket stod för Öppen Vagn 4 Cylindrar, men bilen kallades oftast för “Jakob”. Den första Volvon blev snabbt känd som en något dyr men högkvalitativ vagn, och cabriolet-versionen gick att köpa för 4 800 kronor. Strax under 1 000 bilar producerades.

Vacker bil från 1920-talet

Det första bildecenniet

1920-talets bilar var kanske med dagens mått mätt inte särskilt bekväma eller körvänliga, men det här årtiondet var verkligen den tid då bilen gick från nischprodukt till massrörelse. Kostnaderna gick också ned radikalt. För folk som tidigare endast förflyttat sig med hjälp av tåg, båtar och hästdragna fordon, öppnades nu en helt ny värld där framtiden var ljus och kördes på högoktanig bensin.